sadsad x
asdasd
Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Ser-Saa Doğal Ürünler - Serkan Özkan web sitesi (www.dogalfile.com) kullanım ve üyelik sözleşmesini içermektedir. Web sitesini kullanmanız ve/veya www.dogalfile.com ’a üye olmanız, burada yer alan maddeleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Kişisel Bilgileriniz

Üye olmanız için gerekli kişisel bilgileri www.dogalfile.com ile paylaştığınızda, bu bilgiler www.dogalfile.com tarafından saklanmaktadır. Kullanıcı, dilediği zaman kişisel bilgilerine erişme ve değiştirme hakkına sahiptir. Alışverişinizin size sorunsuz bir şekilde ulaştırılabilmesi için kişisel bilgilerinizin tam ve doğru bir şekilde doldurulmuş olması önemlidir. Üyelik esnasında e-posta ve/veya SMS yoluyla www.dogalfile.com 'daki yeniliklerden haberdar olmayı tercih etmeniz durumunda, belirtilmiş olan haberleşme kanal(lar)ı aracılığıyla www.dogalfile.com  tarafından dönemsel olarak bilgilendirme iletileri gönderilecektir.

GİZLİLİK İLE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI METNİ

 

Gizliliğiniz bizim için son derece önemli olup;  internet sitesine Facebook üzerinden giriş yapan TÜKETİCİ’ler ile Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesini ad-soyad ile diğer kişisel bilgilerini girerek imzalayan TÜKETİCİ’lerin tüm bilgileri gizli ve kişisel bilgi sayılmakta ve anılan kişisel bilgileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla tarafımızca saklanmaktadır.

 

TÜKETİCİ; SATICI’nın; iştirakleri, grup şirketleri, iş ortakları tarafından, kampanyalar, avantajlar, ürün-hizmet tanıtımları, reklâm, pazar araştırması anketleri ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları ile bilgilendirmelerine ilişkin olarak her türlü elektronik iletişim aracı ile kendisine ticari elektronik ileti gönderilmesine işbu sözleşme ile rıza vermektedir.

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ‘kişisel veri’ olarak tanımlamaktadır. Bu kapsamda Üyelik ve Mesafeli Satış Sözleşmesini imzalayan TÜKETİCİ’nin paylaşmış olduğu her türlü bilgi Kişisel Verilerini oluşturmaktadır.

 

TÜKETİCİ’nin internet sitesinde bildirdiği Kişisel verileri verileri Açık Rızaya dayalı şekilde ve işbu Gizlilik ile Kişisel Verilerin Korunması metninde belirtilen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla, tüketici profilini tanımak, veri analizi- araştırma-geliştirme yapmak, trendleri anlamak, pazarlama ve reklam hizmetlerinde de kullanılmak üzere ve amacıyla SATICI tarafından anonim hale getirilerek kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, 3. kişilere ancak anonim hale getirilerek açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve amaç ile sınırlı süre kadar kayıt altında tutularak işlenebilecektir.

 

TÜKETİCİ tarafından internet sitesinin kullanıldığı durumda, TÜKETİCİ internet tarayıcısı, IP adresi, çerez bilgileri, internet sitesindeki ziyaretler sırasında gözden geçirilmiş sayfalar, otomatik olarak sadece anonim hale getirilmek koşulu ile SATICI tarafından kayıt altına alınmasına TÜKETİCİ rıza göstermektedir.

 

Yukarıda belirtilen amaç ve süre kadar tutulacak olan anonim hale getirilen Kişisel Verileriniz gerektiği takdirde SATICI’nın iş ortaklarına, işletmeci, hissedarlara kanunen ve/veya sözleşmesel olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel kişilere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKK)’nun 4. maddesinde belirtilen kriterlere uygun olarak 7. maddesi dikkate alınarak ve 8. ile 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları uyarınca ve amaç süresi kadar işlenerek aktarılabilecektir.

 

İnternet sitesine girerken oluşturduğunuz Üyelik Bilgileri ile Kullanıcı adı ve şifresini 3. Kişiler ile paylaşmamanızı rica ederiz. Aksi halde yetkisiz kullanım nedeniyle karşılaşabileceğiniz herhangi bir hukuki talep ve şikâyetlerde bizzat Üyelik ile Mesafeli Satış Sözleşmesini imzalayan TÜKETİCİ ile iletişime geçilecektir.

 

TÜKETİCİ olarak yukarıda Kişisel Verilerin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak vermiş olduğunuz açık rızayı her zaman geri alma ve kişisel verilerinizin işlenme amacını, süresini öğrenme hakkınızın olduğunu belirtir, konuyla ilgili olarak istenildiği zaman SATICI’nın belirttiği  (destek@dogalfile.com) hesabına mail yöntemi ile başvurulabileceğinizi belirtiriz.    

 

SATICI işbu sözleşmede istediği zaman değişiklik yapma hak ve yetkisine sahiptir.

Firma Ünvanı: Ser-Saa Doğal Ürünler - Serkan Özkan

Mersis No: 1834029939800018

Adres: Kuştepe mah. Yoncalı sk. Enko İş Merkezi. No:2 Kat:3 Şişli - İSTANBUL

Adres 2:Arslanlı Mah. Zafer cd. no:71/A Nazilli / AYDIN

Eposta: destek@dogalfile.com

Tel: 0850 325 55 55

Fax: 0212 291 65 80

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

 1. VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Ser-Saa Doğal Ürünler - Serkan Özkan (“Doğal FİLE” veya “Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, dogalfile.com tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 • Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, DOĞAL FİLE tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, DOĞAL FİLE iştiraklerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kurumlara aktarılabilmektedir:

 • Şirket’in insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası
 • Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirket faaliyetlerini yürütmek amacıyla farklı kanallarla; mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.